Kokemusluennointi

Kokemusluennointi hoitoalan, sekä keskiasteen oppilasryhmille, hoitoalan työntekijöille. Aihepiiri selkäydinvamma ja liikuntaesteisen henkilön avustustaminen.

Kokemusluennointia oppilaitoksille ja yrityksille

Luennointia hoitoalan, sekä keskiasteen oppilasryhmille, hoitoalan työntekijöille. Aihepiiri selkäydinvamma ja liikuntaesteisen henkilön avustustaminen. Aiheisto ja näkemykset pohjaa mm. 18 vuoden omakohtaiseen kokemukseen.

Kokemusluennointi

Hinnoittelu kokemusluennoinnille

Kustannukset

46,00€/h / erikseen sovittavissa oleva vierailevan luennoitsijan oppilaitos-/ yrityskohtainen palkkio.

Hinnat sisältävät ALV24%

 

Kokemusluennoinnin sisältö

Kokemusluennon kesto 2-3 tuntia ja se rakentuu seuraavasti:

Esittely, oman elonkaaren avaaminen ja neliraajahalvauksen, sekä selkäydinvamman ominaispiirteet.

Kuinka avustajapalveluita tuotetaan ja miten ne minulla on järjestetty.

Avustajana toimiminen eri ympäristöissä ja mitä kaikkea avustajan tehtäviin kuuluu.

Avustajan toimimisen haasteet.

Oikeat ja väärät menettelytavat.

Ongelmatilanteet ja niiden ratkominen.

Kysymyksiä ja tarkennuksia saa esittää vapaasti ja aina kysymyksiä tulee mieleen. Luento on hyvin vapaamuotoinen ja pyrkii vuorovaikutteisuuteen. Pyrin painottamaan avustajan tärkeyttä avustettavan arjessa ja tervettä työsuhdetta. Niin raadollista kuin se onkin, niin kaikista ei ole hoitoalan työntekijöiksi ja vielä harvemmasta henkilökohtaiseksi avustajaksi.